ΔΙΑΦΗΜΗΣΗ

Τον Δεκέμβριο του 2011 τρία σκυλιά του εκτροφείου μας, ο ”Εφιάλτης”, η ”Μάγκνα” και η ”Κυβέλη”, πόζαραν άνετα για τις ανάγκες μιας φωτογράφησης και μπήκαν εξώφυλλο στο τοπικό κατάλογο της Καλλιθέας και του Μοσχάτου για το 2012. Η...