ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΣΚΥΛΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Στις 25-26-27 Φεβρουαρίου του 2011 , διοργανώθηκε τριήμερο σεμινάριο, από το working club του Clever Canin, στην Αυλώνα , με θέμα την εκπαίδευση σκύλων εργασίας σε καθήκοντα προστασίας, ιχνηλασία και συνοδεία (IPO-BH), με έναν από τους κορυφαίους εκπαιδευτές και...