Χαρακτήρας Shar-Pei

  • Αφοσιωμένο 90% 90%
  • Συνεσταλμένο 60% 60%
  • Τρυφερό 75% 75%
  • Στοργικό 90% 90%
  • Καχύποπτο 75% 75%
  • Ανεξάρτητο 90% 90%

Το σαρ-πει, είναι ένα σκυλί που θέλει πολύ ειδικό χειρισμό και μεταχείριση ώστε να ξεδιπλώσει τον χαρακτήρα του και να κατευθυνθεί σωστά. Αυτό απαιτεί μια κάποια γνώση ψυχολογίας σκύλων και εκπαίδευσης, έναν ιδιοκτήτη ικανό νοητικά να αναμετρηθεί μαζί του (μιας και ο δείκτης ευφυΐας του σαρ-πει είναι όμοιος με εκείνον ενός μέσου ανθρώπου), μα πάνω από όλα χρόνο και όρεξη, κάτι που ίσως και οι περισσότεροι ιδιοκτήτες δεν διαθέτουν και γι αυτό καταλήγουν με ιδιότροπα , κυριαρχικά σκυλιά που τους μεταχειρίζονται όπως εκείνα θέλουν.